Na nebíčku

Dovolená  22.5 - 6.6.2019 a 25.9 - 10.10.2019(budu pouze na emailu)

tel. číslo 734 218 513


kontakt:

Monika nosková

kotkova 1599

dvůr králové nad labem

telefon 734 218 513

noskovamonika@email.cz


Řešíte nemoci (chronické, kožní, alergie, psychické...), závislosti, nadváhu, kouření, stres, psychické potíže?  Vadí vám nízké sebevědomí, bojuJete se strachy a úzkostmi? Ztrátu blízké osoby?

Nevíte jak dál?

Jste na pokraji svých sil?

Život Vám přestává dávat smysl?

Pociťujete neodkladnou potřebu pomoci?

JSEM TU PRO VÁS

kvantovÁ regrese


O metodě kvantové regrese

Metoda kvantové regrese používá i procházení situacemi v minulých životech. Dostane se vám odpovědí na jakékoli situace ve vašem životě. Toho je  dosaženo při spojení s vaším Vyšším Vědomím. Někteří lidé Vyšší Vědomí nazývají intuicí. Například, když z nějakého vám nelogického důvodu zvolíte neobvyklou trasu pro cestu z práce a pak zjistíte, že na vaší obvyklé trase byla velká zácpa. Nebo, když vám něco říká: “Nedělej to!” nebo vás to tzv. "někam táhne". To je vaše Vyšší Vědomí - vaši duchovní průvodci a různými způsoby vás udržují v bezpečí a starají se o vás.

Při sezení vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, výzvy a nepříjemnosti v tomto životě. Také vám odpoví  na vaše otázky, pomůže vám poučit se a posunout se vpřed.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo. To je ta chvíle, kdy se koná léčení a kdy dostanete odpovědi na vaše otázky.

Vyšší Vědomí je vlastně vaše “Druhé Já”. Ví všechno. Zná vás lépe než vy sebe sama. Ví co je pro vás a pro váš život to nejlepší. Vyšší Vědomí je velmi milující, milosrdné a má na srdci pouze váš nejlepší zájem. Naše vědomí se snaží dávat všemu smysl, vše analyzovat a uspořádávat tak aby to vyhovovalo naším omezením. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu co je nejlepší pro vaší duši i tělo. Vyšší Vědomí nemá žádná omezení.

My sami se děláme nemocnými. My sami si způsobujeme obtíže, bolest a nemoci v našich tělech protože neposloucháme naše Vyšší Vědomí. Vyšší vědomí se nám neustále snaží říct co se děje skrze symptomy v těle. Když neposloucháme, stále se snaží doručit vzkaz zrychlujícími se projevy symptomů obtíží. A když to pořád “nebereme”, trefí nás to několikanásobně silněji. Může to být významná událost v našem životě jako nehoda v autě, těžká nemoc nebo nějaký druh života měnícího zážitku. Ale když si umíme vytvořit nemoc nebo jiné obtíže, tak se umíme i vyléčit.

Tak jako nepříjemné události, tak i různé problémy a nemoci mají v našem životě nějaký význam. Každý problém – fyzický, psychický nebo třeba sociální má nějaký spouštěč, něco co bylo jeho příčinou. S pomocí regrese do minulých životů vám bude vysvětlena příčina každé nemoci či problému. Mě, jako vašemu pomocníkovi při tomto ozdravném procesu, to nemusí dávat smysl. Vám však poté dojdou souvislosti, které vám pomůžou se vašich problémů či nemocí zbavit.

To vše je řízeno tzv. „shůry“ vysoce vyvinutými bytostmi a vaším Vyšším Vědomím. Oni vám vyberou k nahlédnutí ty správné minulé životy a odpovídající situace v nich. Je to proto, že oni vidí celou skutečnost a mají kompletní informace, které my lidé nemáme. Naše možnopsti a schopnosti jsou omezené a je to tak správně. Kvůli tomu jsme teď a tady na této planetě, ale to by jsem načala další rozsáhlé téma a to není účelem tohoto webu. Někomu se to může zdát jako něco z Sci-fi románu, ale je tomu tak. Tyto bytosti spolu s vaším Vyšším Vědomím  se o vás po celý váš život starají a pečují o vás. Ať chcete nebo ne, respektive ať už o tom víte nebo ne. Jsou to milující bytosti a chtějí v každou chvíli pro vás to nejlepší a nejvhodnější.

Já vám budu pomáhat projít procesem poznání a léčení. Mým zájmem a povinností je provést vás tímto procesem tak, aby se vám dostalo odpovídající řešení problémů a léčení nemocí.

Délka sezení může být až 5 hodin.......cena za sezení 2990,- Kč

Jestli máte dotazy volejte 734 218 513 , nebo pište noskovamonika@email.cz

Psychoterapie

Jsem:

TERAPEUT PSYCHO - ENERGETICKÉ TRANSFORMACE

Terapeutické metody

 

METODA EFT POMOHLA ČASTO I TAM,

KDE VŠECHNY OSTATNÍ METODY SELHALY! 

Jedná se o osvědčenou, vysoce funkční techniku na stres, bolest, traumata, závislosti, nadváhu atd., která transformuje a neutralizuje negativní emoce a bloky, které brání vašemu štěstí a osobnímu rozvoji.

Ve většině případů pocítíte úlevu hned nebo do několika dnů po sezení.

V případě komplikovanějších případů je nutné postupně odstranit všechny aspekty problému a na to je někdy potřebavíce sezení.

Pokud dojde k úspěšnému odstranění všech aspektů problému, je účinek EFT trvalý!

 

NLP - Neurolingivistické programování 

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu, autoři metody jazykovědec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler s překvapením zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné až shodné modelové vzorce chování a zároveň zjistili, že tyto vzorce je možné převést do různých oblastí profesního i osobního života.

NLP vychází tedy z toho, že většina problémů v životě pochází z modelů chování, které si ukládáme v mysli.

NLP můžeme dělit na tři části.

První – „neuro" – se vztahuje k neurologickým pochodům vidění, slyšení, vnímání, cítění a chuti, které tvoří základní kameny zkušeností.

Druhá – „lingvistická" – část se zabývá způsoby, jakým užíváme jazyk při komunikaci s jedinci.

Třetí – „programová" – část se vztahuje ke strategiím a technikám organizace těchto vnitřních procesů.

SILVOVA METODA - integrální použití mozku, osobní růst

Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu.

Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli.

Postupy Silvovy metody jsou zvoleny tak, aby umožňovaly dosáhnout alfa frekvence nejen v klidu a pohodlí domova na sklonku dne, ale i za málo příznivých podmínek, kdykoli v průběhu dne, a to i při střetu s vypjatou stresovou situací. Různé formy mentálních technik lze podle konkrétních potřeb uživatele kombinovat, což umožňuje nejen komplexní psychohygienu, ale také přípravu pro optimální výkon za všech okolností.
 

 • ·  rozpoznání a neutralizaci stresu

 • ·  odstranění tělesného a duševního napětí

 • ·  celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů

 • ·  zbavení se nespavosti a migrén

 • ·  rychlou reenergetizaci, obnovení svěžesti a nadšení do práce

 • ·  překonání omezujících představ a limitujících podmíněných reakcí

 • ·  vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života

 • ·  výrazné zlepšení paměti a soustředění

 • ·  zesílení sebedůvěry a sebevědomí

 • ·  stanovení cílů a jejich dosažení bez zbytečných ztrát sil

 • ·  zapamatování si snů a jejich využití k řešení problémů

 • ·  rozvíjení tvůrčích schopností a intuice

 • ·  dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy

 • ·  zlepšení komunikace s druhými

 • ·  nalezení harmonického emocionálního partnera

 • ·  odstranění starých programů a zbavení se zlozvyků

 • ·  mobilizaci vnitřních zdrojů a realizace svých vloh a talentu

 • ·  rychlejší a efektivnější učení


STRES POD KONTROLOU

podle J.H. Schultze je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci.
10 důvodu pro AT:

 • •Relaxace, která funguje (výzkumně ověřena účinnost)

 • •Odborně vedený nácvik

 • •Pravidelné cvičeni bez závislosti na terapeutovi, místě, čase, pomůckách a zcela zdarma

 • •Metoda zvládání stresu a snížení úzkostí

 • •Metoda seberozvojová a sebepoznání

 • •Metoda harmonizace, zvýšení vnitřního klidu

 • •Podpora zdravějšího spánku

 • •Zmírnění až vymizení bolestí

 • •Větší soustředěnost a výkonnost (studium, práce, sport)

 • •Podpora zlepšení vztahů (snížení konfliktů a podráždění)

 • Koučování

 • chcete zlepšit váš život, podnikání, komunikaci
 • spojení různých metod
 • jsem tu pro vás 
 • cena jedné hodiny 1200,- Kč

 • K
 • KK

Informace a Ceník

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, proto jsou moje služby hrazené přímo. Tato skutečnost s sebou kromě nákladů nese i jisté výhody: 

o konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven

klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně

není potřeba žádné doporučení

pří práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů.

frekvence  konzultací na základě vzájemné domluvy.

Nejvhodnější je systematická a pravidelná terapie. Postupem času již není zapotřebí tak častá návštěva a interval mezi jednotlivými terapiemi se prodlužuje a k úplnému pocitu vaší pohody a odstranění všech blokujících aspektů, které zatěžují váš život.

Získáte znalosti o svém těle i mysli a naučíte se komunikačním i sociálním dovednostem, jež nám mnohdy chybí. 

 Tím se stanete odborníkem na svůj život.

V průběhu terapie se naučíte jak správně komunikovat a chápat sdělení jiných. V tomto stadiu terapie používám koučink s kreativními technikami NLP (neuro-lingvistické-programování)

Tyto techniky vám pomohou jak lépe porozumět tomu co po nás chtějí děti, partner, rodina, přátelé, nadřízený či obchodní partner. 

"Když nenajdeme spokojenost sami v sobě, je zbytečné hledat ji jinde…"

EFT - techniky emoční svobody 

Pomocí otázek se dostáváme k zdroji problému, který si klient pojmenuje a pomocí poklepávání na meridiánové body na těle dochází k  rychlé neutralizaci nepříjemných emocí, vtíravých myšlenek, stresu a traumatu.  Záležitostí, které člověku blokují energetický systém a negativně ho ovlivňují zdravě fungovat a přemýšlet.


  Minulost nelze zmněnít, nabízí se ovšem možnost, aby nás minulost neobtěžovala a neovlivňovala v přítomnosti Teď a Tady.

doporučuji  3 - 6 sezení 
k porozumění vlastního problému a vnitřní stabilizaci 

 • CENÍK

 • Cena se kontraktuje během prvního terapeutického sezení.

 • Platba v hotovosti.

 • Při platbě předem sleva 10%

 • Na účet :  č.ú.:   78-8924330217  /0100   (KB)  (v den prvního terapeutického sezení musejí být peníze připsány na účet).

 • Standartní sezení trvá 60 minut

Individuální terapie

60 minut    690,- Kč 

Upozornění:

U terapií se může délka časově lišit (max. však 120 min.)

počet terapií se odpočítává  od celkového zaplaceného času.

(Počátek terapie začíná ve smluvený čas a proto přijďte prosím včas, ať o "svůj" zaplacený čas nepřicházíte).

Platba za 3 a 6 sezení je vzhledem k zvýhodněné ceně nevratná. pernamentka je přenosná a má doživotní platnost.

​(ceník platný od 1.9.2017)

​ Jednotlivé sezení se mohou dle potřeb terapie  časově rozdělit.  

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů

 doporučuji minimálně 3 sezení 
k porozumění vlastního problému a vnitřní stabilizaci 

za zvýhodněnou cenu

Storno podmínky:

omluvení v den konání terapie 50%

V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit mě prosím co nejdříve informujte sms: 734 218 513